منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای رقابت مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی شکایت آقای علی رئیس پور از شرکت هواپیمایی ماهان مبنی بر انحصار کامل مسیر پروازی کرمان تهران و عدم اجازه فعالیت سایر رقبا.

logo-samandehi