منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصد و بیست و هفتمین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/12/14 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

بررسی بازار عمده فروشی برق با تأکید بر شکایت شرکت ساینا گستر پردیسان از وزارت نیرو

logo-samandehi