منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصد و بیست و ششمین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/12/07 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

بررسی بازار ذغال سنگ

logo-samandehi