منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصد و بیست و چهارمین جلسه شورای رقابت مورخ 9 بهمن 1396 لغو و به هفته آینده مورخ 16 بهمن 1396 موکول گردید. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی روند اجرای ماده 6 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص وصول گزارش شش ماهه مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت های تابعه و وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی کشور
2- بررسی شکایت شرکت البرز دوخت از بانک مرکزی ج.ا.ا و بانک کشاورزی

logo-samandehi