منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصد و بیست و دومین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/10/25 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

  1. ادامه بررسی شکایات واصله در خصوص عدم موافقت با صدور مجوز تبدیل داروخانه های روزانه به شبانه روزی.
  2. بررسی شکایت شرکت البرز دوخت از بانک مرکزی ج.ا.ا و بانک کشاورزی.
logo-samandehi