سیصد و بیست و دومین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/10/25 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:
1- ادامه بررسی شکایات واصله در خصوص عدم موافقت با صدور مجوز تبدیل داروخانه های روزانه به شبانه روزی.
2- بررسی شکایت شرکت البرز دوخت از بانک مرکزی ج.ا.ا و بانک کشاورزی.

شما اینجا هستید: صفحه نخست شورای رقابت اخبار و دستور جلسات

تماس با شورا و مرکز ملی رقابت

آدرس: شهرک غرب، خیابان ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، ساختمان شماره 75
کدپستی: 1467873313
تلفن: 88369547 - 88088432
فكس: 88369254