منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصد و بیست و یکمین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/10/18 برگزار می‌شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

  1. بررسی شکایت شرکت هنکل پاک وش از شرکت یونیلیور ایران و همچنین رسیدگی به شکایت شرکت یونیلیور ایران از شرکت هنکل پاک وش
logo-samandehi