سیصد و بیستمین جلسه شورای رقابت مورخ1396/10/11 برگزار می شود . موضوعات جلسه به شرح ذیل است:
1-بررسی شکایت خانم مهدخت مجد شهروز از گروه صنعتی بازرگانی آراز .
2.بررسی شکایت شرکت شیمیایی فجر پارسیان از شرکت کربنات سمنان .

 

شما اینجا هستید: صفحه نخست شورای رقابت اخبار و دستور جلسات

تماس با شورا و مرکز ملی رقابت

آدرس: شهرک غرب، خیابان ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، ساختمان شماره 75
کدپستی: 1467873313
تلفن: 88369547 - 88088432
فكس: 88369254