منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصد و بیستمین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/10/11 برگزار می شود . موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

  1. بررسی شکایت خانم مهدخت مجد شهروز از گروه صنعتی بازرگانی آراز
  2. بررسی شکایت شرکت شیمیایی فجر پارسیان از شرکت کربنات سمنان

     
logo-samandehi