منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصد و نوزدهمین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/10/04 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

  1. بررسی شکایت آقای داود کاظمی از سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر اردبیل مبنی بر عدم صدور مجوز.
  2. بررسی شکایت آقای مجتبی فاطمی از دفتر گسترش آموزش عالی مبنی بر عدم صدور مجوز.


logo-samandehi