سیصد و نوزدهمین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/10/04 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایت آقای داود کاظمی از سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر اردبیل مبنی بر عدم صدور مجوز.
2- بررسی شکایت آقای مجتبی فاطمی از دفتر گسترش آموزش عالی مبنی بر عدم صدور مجوز.


شما اینجا هستید: صفحه نخست شورای رقابت اخبار و دستور جلسات

تماس با شورا و مرکز ملی رقابت

آدرس: شهرک غرب، خیابان ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، ساختمان شماره 75
کدپستی: 1467873313
تلفن: 88369547 - 88088432
فكس: 88369254