اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

سیصد و چهاردهمین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/08/22 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:
1-  بررسی دستورالعمل ادغام بنگاه های اقتصادی
2- بررسی شکایت آقای نیما کلانتری از سازمان صنعت و معدن و تجارت استان البرز