اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

سیصد و هفتمین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/06/27 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

رسیدگی به شکایت شرکت نوآوران آیدا پلاستیک از شرکت شانار پلاستیک آذر و جی لان جی-