دویست و هشتاد و نهمین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/02/04 برگزار می گردد. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1-ادامه بررسی شکایت از دانشگاه علمی و کاربردی وزارت علوم ،تحقیقات  و فناوری در خصوص درخواست صدور مجوز تأسیس موسسه آموزش عالی آزاد زیر نظارت وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
2- ادامه بررسی بازار محصولات پتروشیمی؛

شما اینجا هستید: صفحه نخست شورای رقابت اخبار و دستور جلسات

تماس با شورا و مرکز ملی رقابت

آدرس: شهرک غرب، خیابان ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، ساختمان شماره 75
کدپستی: 1467873313
تلفن: 88369547 - 88088432
فكس: 88369254