اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

دویست هشتاد و هفتمین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/01/21 برگزار می گردد. موضوع جلسه به شرح ذیل است:
ادامه رسیدگی به شکایت شرکت توسعه بازرگانی انرژی پاک پویش پرشین در خصوص عدم تمدید پروانه خرده فروشی برق و عدم صدور کد معاملاتی