دویست و هشتاد و یکمین جلسه شورای رقابت مورخ 1395/11/25 برگزار می گردد. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:
1- ارائه گزارش عملکرد ماده 19 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛
2- بررسی شرایط صدور مجوز احداث داروخانه

شما اینجا هستید: صفحه نخست شورای رقابت اخبار و دستور جلسات

تماس با شورا و مرکز ملی رقابت

آدرس: شهرک غرب، خیابان ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، ساختمان شماره 75
کدپستی: 1467873313
تلفن: 88369547 - 88088432
فكس: 88369254