منو

دستور جلسات

جلسه ششصد و شصت و ششم شورای رقابت مورخ 1403/03/26 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

- ادامه بررسی "شیوه نامه اداره جلسات شورا"