منو

دستور جلسات

جلسه ششصد و شصت و پنجم شورای رقابت مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1- ادامه بررسي "نامه سازمان بازرسی در خصوص بازار اینترنت"