منو

دستور جلسات

جلسه ششصد و شصت و چهارم شورای رقابت مورخ 1403/03/19 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسي "دستور موقت ديوان عدالت اداري در موضوع بازار سرويس هاي جانبي پتروشيمي (يوتيليتي")

2- بررسي شكايت شركت گسترش پتروشيمي آناهيتا مبني بر "عدم صدور مجوز تاسيس واحد صنعتي و دانش بنيان" از وزارت صنعت، معدن و تجارت