منو

دستور جلسات

جلسه ششصد و شصت و یکم شورای رقابت مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- درخواست خانم اعظم جهانی اجرای مصوبه 647 شورا و استرداد مازاد وجه پرداختی از شرکت ایلیا خودرو

2- بررسي "اقدامات انجام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمينه اجراي «دستورالعمل تنظيم خودروهاي سواري» و اصلاحيه هاي بعدي آن"