منو

دستور جلسات

جلسه ششصد و پنجاه و نهم شورای رقابت مورخ 1403/02/22 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- ادامه بررسي شکایت آقای محمدرضا هژبر کلالی به طرفیت بنیاد تعاون فراجا مبنی بر "بروز رویه ضد رقابتی"

2- بررسی پیشنهادات در چارچوب مصوبه 633