منو

دستور جلسات

جلسه ششصد و چهل و هشتم شورای رقابت مورخ 1402/12/19 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

-بررسی بازار استايرن منومر و رسيدگي به شكايات واصله در اين خصوص؛