منو

دستور جلسات

جلسه ششصد و چهل و هفتم شورای رقابت مورخ 1402/12/15 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

- ادامه بررسی شکایات واصله در حوزه خودرو