منو

دستور جلسات

جلسه ششصد و چهل و ششم شورای رقابت مورخ 1402/12/12 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

- بررسی اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولادی