منو

دستور جلسات

جلسه ششصد و بیست و یک شورای رقابت مورخ 1402/08/30 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایت آقای محمد حسن ندایی طوسی به طرفیت اتحادیه طلا و جواهر بندرعباس با موضوع "عدم صدور مجوز برای طلا فروشی در مرکز خرید بندرمال

2- بررسی شکایت آقای محمدرضا کلاگر به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان رفسنجان با موضوع "عدم تمدید پروانه مسئول فنی داروخانه علی رغم انجام تشریفات قانونی و ارائه مدارک در سامانه داروخانه‌ها