منو

دستور جلسات

جلسه ششصد و دوم شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۰۶/21 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

موضوع: بررسی خودروهای جدید گروه سایپا