منو

دستور جلسات

جلسه ششصد و یکم شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۰۶/21 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

موضوع: بررسی تغییرات در ترکیب سهامداری شرکت ایران خودرو