منو

دستور جلسات

جلسه ششصد‌اُم شورای رقابت مورخ 1402/06/11 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایات واصله در حوزه خودرو (90 دقیقه)

2- سایر موضوعات (25 دقیقه)