منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و نود و نُهم شورای رقابت مورخ 1402/06/07 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایت شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) به طرفیت شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) و سازمان منطقه آزاد کیش با موضوع تبانی و ایجاد انحصار در ارائه خدمات تاکسی اینترنتی در کیش به نفع اسنپ (60 دقیقه) .

2- سایر موضوعات (110 دقیقه).