منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و هفتاد و ششم شورای رقابت مورخ 1402/03/20 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی بازار خودرو (60 دقیقه)

2- بررسی ادعای عدم شمول سازمان بورس در ماده 6 (25 دقیقه)