منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و هفتاد و پنجم شورای رقابت مورخ 1402/03/20 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- ادامه بررسی شکایت آقای محمد متین به طرفیت اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی مبنی بر عدم دریافت مجوز کسب و کار مجازی در حوزه مسکن، (30 دقیقه)،

2- بررسی پرونده شکایت آقای حسام ضیایی به طرفیت شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر و میمه، مبنی بر عدم صدور جواز کسب به دلیل مساحت مغازه (50 دقیقه)

3- سایر موضوعات ( 30 دقیقه)