منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و هفتاد و سوم شورای رقابت مورخ 1402/03/09 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شكايت آقاي رضا اميني فرد، به طرفيت شركت جي تي آي (JTI) پارسيان، مبني بر انحصار در فروش و توزيع سيگار؛ (60 دقیقه)

2- بررسی بازار خودرو (60)

2- سایر (50 دقیقه)