منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و هفتاد و یکم شورای رقابت مورخ 1402/03/02 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایت آقای محمد رضا علی پور از کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با موضوع اعتراض به مصوبه شماره (3) جلسه 287 مورخ 07/11/1397 کمیسیون دایر بر تعیین تعرفه برای تراکنش های مورد نیاز بخش خصوصی در مقابل رایگان بودن تراکنش استعلامات و تبادل اطلاعات بین دستگاه های اجرایی، دایر بر اخلال در رقابت از طریق نقض ممنوعیت ضد رقابتی موضوع ماده 52 از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (منع حمایت دولتی تبعیض آمیز) و به خواسته رایگان نمودن تعرفه خدمات شبکه ملی تبادل اطلاعات (NIX) (90 دقیقه)

2- سایر موضوعات ( 80 دقیقه)