منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و شصت و نهم شورای رقابت مورخ 1402/02/30 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایات آقایان پیام رحمانی، وحید تائبی، کامران جلالی و سید حسام الدین علوی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و سازمان نظارم مهندسی ساختمان استان تهران با موضوع تأخیر در تمدید و صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی(60 دقیقه)

2- سایر موضوعات ( 50 دقیقه)