منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و هفتادم شورای رقابت مورخ 1402/02/30 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایات واصله (13 فقره شکایت) با موضوع درج وجوه اضافی در قبوض و اخذ از مشترکین (45 دقیقه)

2- بررسی شکایت آقایان سیاوش خداپرست، رضا لجمیری و شرکت طلایه داران فرزانه بهداشت به طرفیت شرکت ماشین سازی حسنی با موضوع اظهارات گمراه کننده بابت ساخت، نصب و راه اندازی خط تولید ماسک سه لایه (45 دقیقه)

3- سایر موضوعات ( 20 دقیقه)