منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و پنجاه و یکم شورای رقابت مورخ 1401/12/06 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است

1- بررسی شکایت آقای سجاد عابدی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و اداره آموزش و پرورش شهرستان فسا با موضوع درخواست تاسیس هنرستان بزرگسالان و مراکز از راه دور جهت خواهران و برادران و درج نکردن مجوز در سامانه؛(30 دقیقه)

2- بررسی نامه شرکت ایران خودرو با موضوع عضویت شرکت های وابسته به قطعه سازان در هیأت مدیره شرکت ایران خودرو؛ (60 دقیقه)

3- بررسی شکایت آقایان مرتضی صادقی و علی ششبرلو به طرفیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین با موضوع عدم صدور مجوز مجتمع خدمات رفاهی بین شهری(30 دقیقه)

4- بررسی شکایت شرکت گستران سبز پرشیا به مدیریت عاملی آقای سید پاشا ناصرآبادی به طرفیت شرکت مخابرات ایران با موضوع فسخ قرارداد ارائه خدماتIN و سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط؛ (45 دقیقه)