منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و چهلم شورای رقابت مورخ 1401/11/04 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1 بررسی بازار خودرو (۴۵ دقیقه).

2 بررسی شکایت شرکت حس ماندگار زیبا به طرفیت شرکت دیجی کالا مبنی بر فروش محصولات با قيمت هاي كمتر از قيمت واقعي (قيمت گذاري تهاجمي) (45 دقیقه).

3- سایر موضوعات (20 دقیقه)