منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

 یکصد و سی و هفتمین جلسه شورای رقابت روز یکشنبه مورخ  1391/10/17 با موضوعات ذیل برگزار می گردد:

بررسی پرونده شرکت  مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق ، تشکیل نهاد تنظیم کننده بخش نیرو ، آبونمان مخابرات و  بررسی شرکت بازرگانی پتروشیمی و ادامه بررسی دستورجلسات گذشته 

logo-samandehi