منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و سی و ششم شورای رقابت مورخ 1401/10/20 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی شکایات آقای حمید عیسوند حاتمی به طرفیت شرکت صنعتی پارس خزر و گروه لوازم خانگی پاکشوما با موضوع عدم موافقت با اعطای نمایندگی خدمات پس از فروش،(60 دقیقه) .

2- بررسی شکایت آقای کیوان لطفی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز با موضوع امتناع از صدور مجوز بهره برداری داروخانه،(45 دقیقه).

3- بررسی شکایت آقای محمد شاه محمدی به طرفیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با موضوع عدم صدور مجوز رسانه،(45 دقیقه).

4- سایر موارد.