منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و پنج شورای رقابت مورخ 1401/06/15 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-ادامه بررسی شکایت شرکت به آفرین داتیس تیوا به طرفیت اتحادیه پوشاک دوخته استان اصفهان، سازمان صنعت و معدن و تجارت اصفهان و مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان(30 دتقیقه)
2- بررسی شکایت آقای سیاوش هوشیار حسینی به طرفیت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران مبنی بر عدم صدور مجوز (60 دقیقه)
3-ادامه بررسی شرکت مدیا تجارت پویا طی شکواییه شماره 867-99-10-و مورخ 1399/05/26 به طرفیت سازمان غذا و دارو مبنی بر عدم صدور مجوز(60 دقیقه)
4-سایر موارد(25 دقیقه)