منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و یک شورای رقابت مورخ 1401/05/11 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-شکایت انجمن شرکت ها و مؤسسات پژوهشی و دانش بنیان صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی (اپنا) از وزارت نفت و شرکت های تابعه مبنی بر ارتکاب رویه های ضدرقابتی ذیل فصل نهم قانون اجرای سیاست های اصل 44؛ از طریق اعمال تبعیض و ایجاد انحصار در واگذاری پروژه های پژوهشی (120 دقیقه)

2-سایر موارد (55 دقیقه)