منو

دستور جلسات

جلسه چهارصد و نود و پنج شورای رقابت مورخ 1401/04/07 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی شکایت آقای پرویز قاسمی به طرفیت شرکت پخش فرآورده های نفتی بوشهر مبنی بر عدم صدور مجوز جایگاه سوخت (50 دقیقه)

2- بررسی شکایت آقای مسعود معنوی به طرفیت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه فارس مبنی بر عدم صدور مجوز جایگاه سوخت (50 دقیقه)

3- بررسی شکایت آقای احمد زارع یرجی به طرفیت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه فارس واداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس مبنی بر عدم صدور پروانه بهره­برداری از مجتمع­های خدماتی و رفاهی بین راهی، تیرپارک ها و شهرک­های حمل و نقل(50 دقیقه)

4- سایر موارد (25 دقیقه)