منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و هشتاد و هفت شورای رقابت مورخ 1401/02/25 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-پرونده های معاونت حقوقی و امور مجلس (115 دقیقه)
- شکایت آقای محمد مشفقیان از شورای رقابت،
- شکایت آقای عباس آزمون از اتحادیه نانوایان مشهد،
- شکایت آقای حمیدرضا حاجی علی از شرکت شهرک های صنعتی کرمانشاه،
- شکایت آقای اسماعیل بیدار مرندی از شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی،
- شکایت آقای پیام اسمعیل پور از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه،
- شکایت خانم زهرا احمدی از آقای مرتضی جاوید،
- شکایت شرکت تعاونی کوثر شفای یزد از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،
- شکایت آقای مصطفی محمدی از صمت و اتاق اصناف زنجان،
- شکایت آقای مهرداد رهنما،
- شکایت آقای حامد باقر نژاد از شکایت شرکت سهامی بیمه ایران