منو

دستور جلسات

جلسه چهارصد و هشتاد و شش شورای رقابت مورخ 1401/02/19 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-پرونده های معاونت حقوقی و امور مجلس (150 دقیقه)
- شکایت خانم فریبا صافی نجف آبادی از اداره کل آموزش و پرورش منطقه 18 تهران
- شکایت آقای حسین غلامی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- شکایت آقای محمود انصاری از دانشگاه علوم پزشکی شیراز
- شکایت آقای عبدالرسول جلالی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز
- شکایت آقای علیرضا راستین از سازمان غذا و دارو
- شکایت شرکت پویش درمان کاسپین از اداره کل تجهیزات پزشکی کشور
- شکایت آقایان حامد زنگنه، احمد حسین پور و علی اکبر اعتمادی از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
- شکایت آقای نیما بهروان فر از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و سبزوار
2-سایر موارد (25 دقیقه)