منو

دستور جلسات

جلسه چهارصد و هفتاد و هفت شورای رقابت مورخ 1400/06/15 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایات خودرو و تعیین تکلیف خودروهای جدید