منو

دستور جلسات

جلسه چهارصد و هفتاد و شش شورای رقابت مورخ 1400/06/08 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی شکایت آقای علی جباری از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان
2- بررسی شکایت آقای دکتر علیرضا متولی، مدیر عامل شرکت طب صنعت پارس ری و آقای دکتر مجید رمضانی، مدیر عامل شرکت آرمان زیست اشتهارد طب کار آلاینده سنجی و ایمنی به طرفیت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی