منو

دستور جلسات

جلسه چهارصد و هفتاد و دو شورای رقابت مورخ 1400/04/28 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1-ادامه بررسی اساسنامه نهاد تنظیم گر بازار پسماند