منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و شصت و چهار شورای رقابت مورخ 1400/02/27 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی پیشنهاد ساماندهی به بازار و تاسیس رگولاتوری پسماند