منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و پنجاه و پنج شورای رقابت مورخ 1399/12/09 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی نحوه اجرای دستورالعمل تنظیم بازار اسلاک‌وکس
2-بررسی موضوع رگولاتوری پسماند