منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و پنجاه و چهار شورای رقابت مورخ 1399/12/02 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- شکایت آقای علی کریمی از شرکت پخش فراورده های نفتی خوزستان
2- بررسی شکایت آقای احمد رضا استخری از استانداری فارس و شرکت پخش فراورده های نفتی فارس
3- بررسی شکایت آقای پرویز ساروقی از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران