منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و سی و هفت شورای رقابت مورخ 1399/07/19 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-• بررسی شکایت شرکت شبکه گستران سبز پرشیا از شرکت ایرانسل
2- • بررسی دستورالعمل نرخ مسیرهای هوایی کشوری
3-• اصلاح قرارداد شرکت ملی پخش با جایگاه داران سوخت
4- • ادامه بررسی مصوبه 63 شورا