منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و سی و یک شورای رقابت مورخ 1399/06/01 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی مجدد دستورالعمل تنظیم بازار ورق های فولادی کم ضخامت
2- بررسی و تصمیم گیری در مورد مصوبه 63 شورا
3-رسیدگی به سایر موارد

logo-samandehi