منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و سی شورای رقابت مورخ 1399/05/25 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی شکایت آقای رحمت الله قاسمی به طرفیت سازمان ثبت احوال کشور
2-بررسی شکایت آقای حمید شهبازی به طرفیت سازمان ثبت احوال کشور
3- بررسی گزارش واصله از مرکز ملی فضای مجازی در خصوص سند سیاست ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی

logo-samandehi